Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Referenser

Airson FMS AB

Stödfunktion vid certifiering mot ISO 9001

Airsonett AB

Interna revisioner.

Backer Elektro-Värme AB
Projektledning produktutveckling.
Produktutvecklingsprojekt, förundersökning & projekt

Börjessons Bil AB
Studie datasystem inför milleniumskifte

DocAssist AB
Installation och utbildning OMT PDM-system

Gedevelop AB
Förundersökning nya produkttillämpningar

Haldex Traction AB
Teknisk dokumentation och rutiner
ISO certifiering 9001, teknikrutiner
Tf gruppchef mekanisk konstruktion
Leverantörssäkring
Tf Kvalitetschef
Projektledare internprojekt
Leverantörssäkring
Projektledare internprojekt
Tillverkningsspecifikationer

Intersystem AB
Stödsystem för riskanalyser och CE-märkning
Analys informationsstruktur.

 

 

Marco AB
Förundersökning internprojekt

Moving AB
Användarinstruktioner
Beräkningsmodell transportör
Stödsystem för konstruktion
Projektadministratör i kundprojekt.

Projektledare för produktutvecklingsprojekt.

Moving ProCode AB
Förundersökning internprojekt
Projektledare internprojekt

Nitator Stainless Steel AB
Projektledare MPS-projekt

Nolato Medevo AB
Utvidgning av befintligt ISO14001 certifikat

Interna revisioner

CE_märkning och validering av monteringsutrustning.

Kvalitetsplaner med processFMEA och styrplaner.

Nolato Polymer AB
ISO 9002 certifiering
Löpande kvalitetsutveckling
Kvalitetschef

Processäkring av nya produkter.

Nolato Lövepac AB
Kvalitetschef

Nolato STG AB
Internrevisor kvalitet och miljö

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se