Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Tjänster från DI Konsult
DI Konsult erbjuder kvalificerat stöd för kvalitetsutveckling mot ISO 9000:2000, QS9000 och ISO/TS16949.
Inom tjänsterna inom kvalitetssäkring kan också nämnas fördelarna med inhyrd kvalitetschef samt vikten av god kontroll på dokumenten inom verksamheten.

Kvalitetsutveckling
Låt mig hjälpa er för att införa eller utveckla ert kvalitetssystem. Har praktisk erfarenhet från ISO9000:2000, QS9000 och ISO/TS16949.

Hyr in er kvalitetschef, en utmärkt lösning för det mindre eller medelstora företaget som kräver en administrativ tjänst för att underhålla och utveckla kvalitetssystemet men inte på heltid.

Dokumenten i verksamheten har inte blivit färre med åren och det är ju så att utan dokumenten kommer vi inte att överleva i konkurrensen med andra.

Lösningen heter DocApplications, ett komplett dokumenthanterings och PDM-system för att skapa, revidera, organisera, distribuera och avisera dokument på ett effektivt sätt genom hela organisationen.

Maskinsäkerhet
DI Konsult kan erbjuda stöd i arbetet med att bygga upp rutiner för den analys och dokumentation som krävs för CE-märkning och har också ett datorprogram för att underlätta och effektivisera genomförande och administration.

Mjukvaruutveckling
Under mitt arbete med kunder har ett antal mjukvaror utvecklats vilka ger ett bra stöd i den dagliga verksamheten.
Alla är utvecklade som databasapplikationer i Borland Delphi och är framtagna tillsammans med användaren vilket ger en praktisk och lättanvänd mjukvara med hög funktionalitet.

Projektledning
Kapa topparna genom att hyra in extern projektledning. Mina erfarenheter ligger primärt inom projektledning för kvalitet, produktutveckling, standardisering och produktrationalisering.

 

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se