Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Interna revisioner.
Hur lätt är det inte att glömma vikten av att hålla de interna kvalitetsrevisionerna levande och aktiva.
Internrevisionen är ett effektivt sätt att utveckla sitt system, bli effektivare i sitt arbetssätt och att kontinuerligt hålla sitt kvalitetssystem ajour med utvecklingen av företaget.

Att ha en extern revisor har flera fördelar:
Ser på arbetssätt och rutiner utan att vara hemmablind.
Håller kontinuerlig bevakning på systemet mot standarden.
Genomför revisionerna enligt uppsatt schema utan att påverkas av det dagliga.

DI Konsult är Er resurs för genomförande och uppföljning av de interna revisionerna. Åtgärder på anmärkningar och rekommendationer från revisionerna sköter organisationen själva.

 
DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se