Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Maskinsäkerhet.
Maskindirektivet kräver att alla maskiner som säljs inom unionen uppfyller kraven på personsäkerhet i direktivet. Systemet bygger på egenkontroll och tillverkaren behöver till köparen intyga att direktiven uppfylls genom att signera ett intyg om överensstämmelse.

DI Konsult kan även här ge er stöd i arbetet med analyserna men framförallt kring hur hantera administrationen kring CE-godkännandet.

Till detta har DI Konsult i samarbete med Intersystem AB utvecklat ett verktyg, se mjukvaror CE-analys, för att förenkla analys för maskinsäkerhet och den kringliggande dokumentationen.

 

 

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se