Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

CE-Analys
En mjukvara utvecklat tillsammans med Intersystem AB.
Förenkla administrationen kring och arbetet med säkerhetsanalyser av produkter och leveranser enligt Maskindirektivet. Säkra att dokumentationen finns tillgänglig i efterhand och att denna speglar produkterna som de var vid leveranstillfället.

Programmet är främst avsett för genomförande av säkerhetsanalyser på produkter mot Maskindirektivet men kan genom sin flexibla uppbyggnad användas till alla former av checklistor och analyser.

CE-Analys är uppdelat i två huvuddelar, Leveranser och Produkter.

 
I avsnitt Leveranser registrerar man sina leveranser till kund och genom detta kopieras säkerhetsanalysen mot ingående delmaskiner in i leveransanalysen.Till leveransen som sådan kan en riskanalys skapas. På detta sättet återanvänds redan gjorda analyser utan dubbelarbete men det är fortfarande enkelt att göra en analys på en sammansatt maskin.

Checklistor läggs upp som mallar och används både mot produkter och leveranser. Mot checklistan rad i checklistan kan detaljerad riskanalys kopplas. Riskanalyserna utgår även de utifrån mallar och arbetssättet följer principen för FMEA.

Riskanalyser görs i en lättöverskådlig trädstruktur och kan skrivas ut på traditionellt sätt i matrisform.

Fördelar

Analyser på standardprodukter görs separat.
Analyser på standardprodukter kopieras till leveranser.
Analys kan göras på leveransen som helhet om denna tex är en sammansatt maskin bestående av ett antal standardprodukter.
Utskrift av leveransdokument.
 
DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se