Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Mjukvaror
Under mitt arbete med kunder har ett antal mjukvaror utvecklats vilka ger ett bra stöd i den dagliga verksamheten.

Alla är utvecklade som databasapplikationer i Borland Delphi och är framtagna tillsammans med användaren vilket ger en praktisk och lättanvänd mjukvara med hög funktionalitet.
De flesta av mjukvarorna som beskrivs här nedan finns också under sidorna Kvalitetsutveckling och Maskinsäkerhet.

ProArt
  Hanterar ritningar, komponenter och produktstrukturer.
Personal
  Ett system för att hålla kontroll på personalens kompetens och utbildningsnivå.
Avvikelsehantering NTAV
  Avvikelsehantering är en av kärnorna i kvalitetsarbetet. Med NTAV får man struktur i hanteringen av interna och externa avvikelser.
CE analys
  Maskinsäkerhet enligt maskindirektivet, ett system för framtagning och dokumentation av riskanalyser. Förenklar arbetet och säkerställer dokumentationen på levererade maskiner.

Behöver ni en mjukvara för egna behov eller är intresserade av någon av dessa? Kontakta DI konsult för en diskussion.
 

 
DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se