Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Hyr kvalitetschef
Ett kvalitetssystem påbörjar egentligen sin utveckling i företaget efter det att man fått certifikatet. Systemet skall vara levande för att ge den avkastning som man skall förvänta sig av en investering av den storleken som det ändå utgör.

För att få den utveckling som önskas krävs ett aktivt underhåll av systemet vilket innebär uppföljning av avvikelser, interna och externa i form av reklamationer och leverantörsavvikelser. Meningen med ett kvalitetssystem är att effektivisera verksamheten genom att göra rätt från början.

Det svåra med denna processen är att få ett system som inte blir byråkratiskt och tvingande utan ett system som beskriver det arbetssätt som alla är överens om att det är det bästa för den verksamhet man bedriver. Svårt är också att få tid till själva systemet och inte att drunkna i de operativa uppgifterna vilka lätt blir ett släckande av bränder än att långsiktigt bygga ett system som undviker problemen.

Att hålla en administrativ tjänst innebär en kostnad som för de flesta inte kan motiveras. Den vanligaste lösningen blir då att någon skall sköta detta vid sidan av andra uppgifter. Resultatet av detta blir inte helt oväntat att de administrativa uppgifterna blir lidande på bekostnad de operativa.

Den lösning jag kan erbjuda är att ta uppgiften som företagets kvalitetschef på deltid i den omfattning som krävs. I uppgifterna ingår då tex:
Underhåll och utveckling av Verksamhetshandboken dvs rutinsamlingen och hålla det levande.
Bevaka utvecklingen på officiella kvalitetsstandarder.
Driva internrevisionsprogrammet.
Systemet och uppföljning av avvikelsehantering innefattande produktionsavikelser, kundreklamationer och leverantörsavvikelser.
Vara företagets kontakt vid tredjepartsrevisioner och kundrevisioner.
Genomföra revisioner hos underleverantörer.

Kontakta mig så kan vi diskutera förutsättningslöst vad som kan passa ert företag.

 

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se