Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Kvalitetsutveckling
Kvalitetssystemet är en process som utvecklas tillsammans med företaget.
Första steget är naturligtvis att bygga ett system som täcker in kraven i den standard man valt som grund för systemet, tex ISO9001:2000.
Det viktiga i uppbyggnaden av ett kvalitetssystem är att inte stirra sig blind på standarden utan se på den verksamhet man har, beskriva denna och eventuellt komplettera med element som krävs av standarden. Det viktiga i sammanhanget är att bygga systemet utifrån sin verksamhet som den ser ut och fungerar så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vad kan DI Konsult bidra med?
Lång erfarenhet av ISO9000 samt nu även av QS9000 och ISO/TS16949.
Projektledare för framtagning  av ett antal kvalitetssystem med avslutande certifiering.
Erfarenhet från flera företag med utveckling av hela system eller delar av detta.
Erfarenhet från Mekanisk industri, Plastindustri, ett flertal av dessa verkar som underleverantörer till fordonsindustrin vilka i sin tur ställer höga krav på sina underleverantörers kvalitetsstyrning.

Detta sammantaget gör att DI konsult kan erbjuda er kvalificerat konsultstöd antingen vid uppbyggnad av kvalitetssystem eller i den efterföljande utveckling av systemet.
Läs också om att hyra en kvalitetschef från DI Konsult eller att lägga internrevision av befintligt system på DI Konsult.

 
DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se