Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Personal
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelser
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt

Avvikelsehantering
En mjukvara utvecklad tillsammans med Nolato Polymer AB
Ett enkelt sätt att registrera och hålla reda på sina avvikelser i verksamheten. Systemet hanterar Produktionsavvikelser, Kundreklamationer, Leverantörsavvikelser, Miljöavvikelser och Tillbud.

Detta gör att NTAV är ett bra stöd både för kvalitet och miljö arbetet men även i arbetsmiljösystemet.

NTAV innehåller.
Produktions och miljöavvikelser har kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.
Kundreklamationer och leverantörsavvikelser bygger på 8D-rapport.
Koppla dokument till avvikelserna, tex kunds reklamationsrapport.

Funktioner i NTAV
Sökning på delmängder av avvikelser.
Sökning på gemensamma avvikelser.
Sökning på ej avslutade åtgärder.

 

 

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se