Konsulttjänster
Kvalitet
Avvikelser
Revisioner
Kvalitetschef
Maskiner
Mjukvaror
Avvikelsehantering
CE-analys
Personal
Referenser
Nyheter
Kontakt
DI Konsult är ett konsultföretag med huvudinriktning kvalitetssäkring.
Min erfarenhet har byggts upp genom mångårigt engagemang i chefsposition vid konstruktions-, teknik- och kvalitetsavdelningar vid flera företag inom sydsvensk verkstadsindustri. Detta gör att jag kan erbjuda kvalificerat konsultstöd inom en bred sektor i den tillverkande industrin.
Min vanligaste uppgift är projektledning, men jag driver självfallet också självständiga projekt.

Affärsidé
Att erbjuda företag kvalificerad kompetens inom områdena kvalitetssäkring, konstruktions och produktutveckling.

Företaget
Dag Idoff ägare till Dag Idoff Konsult AB, i dagligt tal kallat DI Konsult.
DI Konsult startades 1998 som enskild firma och ombildades till aktiebolag år 2001.

Nyheter

2006-04-28

Airsonett AB i Ängelholm anlitar DI Konsult  för interna revisioner mot SS EN ISO 13485 samt vidareutveckling av kvalitetsledningssystemet.

2006-02-20

Nolato Medevo AB i Torekov tar hjälp för att CE-märka och validera en monteringsutrustning i tillverkningen. 

2005-05-13

Moving anlitar DI Konsult som projektledare i ett produktutvecklingsprojekt.

2005-11-04

Airson FMS AB i Ängelholm skall certifieras mot ISO 9001 och tar hjälp av DI Konsult som supportfunktion i projektet.

2004-05-11

DI Konsult anlitas som internrevisor för det ISO 9001:2000 på Nolato STG i Lönsboda.

2004-04-30
Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult anlitar DI Konsult som kvalitetschef med start i vecka 32.

DI Konsult • Åkerslundsgatan 6 • 262 73 Ängelholm • Tel:  0706 24 01 01 • dag.idoff@dikonsult.se